Anna Doleśniak oraz Kalina Dzierżak zajęły ex aequo piąte miejsce, a Maciej Huszcz miejsce siódme w rozegranych 23 stycznia Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Open.