19 i 20 stycznia w SP60 (Zbaraska 3) organizujemy zawody dla dzieci, młodzików i kadetów. Poniżej więcej informacji.

19.01.19 

Kadeci i mlodzicy rocznik 04

9.30   oterte tory 

10,00  strzelanie konkursowe 2 x 18m  40 cm 

mlodzicy młodsi 05/06 

12.00   otwarte tory 

12.30   strzelanie konkursowe 2 x 18m 60 cm 

Startowe    20 ,-

 

20.01.19 

Dzieci rocznik  07/08

9.30  otwarte tory 

10.00    strzelanie konkursowe  15m   80 cm 

Dzieci młodsze  08 i młodsi

11.30   otwarte tory 

12.00   strzelanie konkursowe  10m   80 cm 

 

startowe    10,- 

Zgloszenia do 17 stycznia