Wpłat dokonujemy do 10 dnia miesiąca bądź przed system sportsmenago.pl albo przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK SA
69 1090 1753 0000 0001 3437 3630

Klub Sportowy „D R U K A R Z”
Al. Zieleniecka 2
03-901 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka oraz nazwę sekcji, do której ona przynależy.


 

 

 

Od stycznia 2020 roku wysokość składek jest uzależniona od wieku zawodnika.

  • Osoby urodzone w roku 1997 i młodsze: 130 złotych miesięcznie (1560 zł rocznie);
  • drugi i każdy kolejny członek rodziny: 70 zł miesięcznie (840 zł rocznie);
  • urodzeni w roku 1996 i starsi: 50 zł miesięcznie (600 zł rocznie)

Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy klubu właściwy dla składek sekcji łuczniczej:

BZ WBK SA
69 1090 1753 0000 0001 3437 3630

Klub Sportowy „D R U K A R Z”
Al. Zieleniecka 2
03-901 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka oraz nazwę sekcji, do której ona przynależy.

Poniżej treść uchwały. Członków SekcjiŁuczniczej obowiązują punkty 2, 3 oraz 5.