20 grudnia 2017 r. Zarząd Klubu zdecydował o podniesieniu wysokości składek członkowskich. Od stycznia 2018 roku każdy członek Klubu zobowiązany będzie co miesiąc przelewać na konto klubowe 130 zł.

Oznacza to podwyżkę ze 1100 zł do 1430 zł w skali roku (nadal będziemy zwolnieni z wnoszenia opłat za lipiec).